Як розрахувати маржинальний дохід
Бізнес

Як розрахувати маржинальний дохід

Якщо Ви вирішили відкрити новий бізнес або новий напрямок діяльності вже існуючого підприємства – Ви повинні вміти розрахувати всі основні економічні показники – граничний маржинальний доход на весь обсяг і на одиницю продукції, розрахунок точки беззбитковості у натуральному та грошовому вираженні та інше.

Маржинальний (граничний, що знаходиться на межі) дохід – це дохід, отриманий від реалізації після відрахування змінних витрат. Тобто це внесок на покриття постійних витрат плюс прибуток. Маржинальний дохід в точці беззбитковості (коли прибуток дорівнює нулю) дорівнює постійним витратам.

Маржинальний дохід розраховується як:

МД = ЧВ – ЗВ;
де: МД (TRm) — Маржинальний дохід
ЧВ (TR – total revenue) — Чиста виручка без ПДВ і акцизів
ЗВ (TVC total variable cost) — Змінні витрати.

Для аналізу економічної ефективності більш інформативно визначати маржинальний дохід не на весь обсяг виробництва, а на кожну одиницю номенклатури:

МД = р – b,
де: р – ціна виробу за одиницю продукції, b – змінні витрати на кожну одиницю.

Розрахуємо маржинальний дохід загальний і на одиницю продукції на конкретному прикладі.

Загальна виручка від реалізації всієї продукції (ЧВ) становить 200 000 гривень.

Змінні витрати ПЗ (тобто всі витрати, безпосередньо пов’язані з виробництвом виробів – основні матеріали та комплектуючі, відрядна заробітна плата працівників, тощо) складуть 150 000 гривень. У даний показник не входять витрати на оренду будівель і споруд, комунальні платежі, оплата адміністративно-управлінського персоналу та ін. Ціна виробу – 20 гривень, змінні витрати на одиницю – 15 гривень.

МД = 200 000 – 150 000 = маржинальний доход на весь обсяг нашому випадку дорівнює 50 000 гривень. Оптимальний варіант, коли ці цифри покривають всі наші постійні витрати і ще залишається прибуток.

МД од. вид. = (200 000 – 150 000) / 200 000 = 20-15 = 5 гривень.

Такий вид доходу потрібно обов’язково аналізувати, особливо у тому випадку, коли є декілька видів діяльності і потрібно розуміти, який вид виробів дає максимальний прибуток в загальній сумі прибутку і яка його питома вага. Якщо за якимось з виробів витрати на виробництво більше, ніж інші, потрібно продумати шляхи їх зниження. Тобто аналітика маржинальних доходів є визначенням обсягу виробництва продукції, який забезпечує покриття змінних витрат.

Вам також має сподобатись...